Home 2018 2018-12-20T13:20:50+00:00

Prifysgol Cymru / University of Wales

Mae hanes hir a balch i Brifysgol Cymru, sydd wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad addysg uwch yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd drwy Siarter Brenhinol yn 1893, a hi yw’r awdurdod dyfarnu graddau i nifer o fyfyrwyr addysg uwch mewn sefydliadau yng Nghymru, yn ogystal â nifer o sefydliadau partner eraill yn y Deyrnas Unedig a thramor. Ers iddi gael ei chyfansoddi mae’r Brifysgol wedi dyfarnu dros 600,000 o raddau.

The University of Wales has a long and proud history, playing an important role in the development of higher education in Wales. Founded by Royal Charter in 1893, it is the degree-awarding authority for a number of higher education students at institutions in Wales, as well as for many at other partner institutions in the United Kingdom and overseas.

www.cymru.ac.uk / www.wales.ac.uk

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant / University of Wales Trinity Saint David

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sefydliad deinamig ac uchelgeisiol gyda champysau ar draws tair sir yng Ngorllewin Cymru yn ogystal ag Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd a champws yn Llundain. Mae gan y Brifysgol broffil cenedlaethol amlwg – gan gyflawni dros Gymru a chan ddathlu’i chymeriad arbennig ar lwyfan Brydeinig a rhyngwladol.

The University of Wales Trinity Saint David is a dynamic and ambitious institution with campuses across three counties in West Wales as well as the Wales International Academy of Voice in Cardiff, and a campus in London. The University has a clear national profile – delivering for Wales and celebrating its distinctiveness on a UK and international stage.

www.ydds.ac.uk / www.uwtsd.ac.uk